The ASCII inside all of us, available thanks to FULLY! (o;
                             .  .                                            
                          ..  .                                              
                     .  . .  ..                                                
                         . ,iYY=,.. .                                             
                     . .  iVXMW#W#MB; .                                            
                        ,YMWWWMMMMWM#t                                             
                     .  +#WWMMWMBBBMMM#=.                                            
                       t#MWWMBRRBRBBMBM#.                                            
                      =#MWMMMMMMMBRBMMBWM                                            
                      ;#WWBBMMWMMMMMBRBRM#+                                           
                     ,WWMBBMWWWWWWWMBRRBMWW.                                           
                     VMMRBBMWMWMMWMWRBBMMM#=                                           
                     ,WBBWWMWWMMMMMMMBRMWMWWt                                           
                     YWBRMWWWWMMMMMMBMMMWMM#V                                           
                     MBXMRMWMWWWWBBBBXBWWWMBM.                                          
                     #RMMBMWMBRMWMBXRBRWWMWM#:                                          
                    .#MMMBM#MRBMMBRBRWMMWWMW#; .                                         
                    ,#MWMRMWRB##XYBMWMWWWM#BWV                                          
                    ,#WWBRVtVMXtYYI#WMWWWMWWWW. .                                         
                     i#MWBttYtt=+IIX#MM#MWWWWV                                          
                     .#WWVIIItiiiiItBMW#WMWWMt..                                         
                     V#RYYttttii+itXRBVMWWWXt,                                          
                     ,#MYIIIittitiiVIRtIXWWtI.                                          
                      YWYYIttitt+++tIYIII#R+I..                                         
                      ,#YItiiitt+tIVRXVIIRItt                                          
                      VBXVtiiitYBRRXXVItVtt+                    .                      
                      ;#BRBVYIIXV+VYVIIIYIt: . .                     .                  
                      .RXYXIVIiYtYttttIIII+.                                          
                       IVYYtVIiIittitIIIVY.                       . .                   
                       iYIYIVI+IIiiiitIIYY                         .. .                
                      . =VIttVYiIYiiittIYVY .                    .,:itYXMMV:                 
                       .RIiiVYiIIYIttIIYYV  . .                 ,YRXMMMWBBBt.                 
                       .+YIIVY+iIYIIIIYVYV:       .           =IWWMRVXBMRBMMY                 
                     .  ,XtIXY+IVYtIIYIYVtMI                  +MMMBBMXXRMBMBBWV.                
                    .  . =XIVVYVItIYIIYIVII#=  .              .,#BRMWWRYXMBMRBMMWM; .              
                       . YYVVYItIXVIIYYVItXM               .  BMMRBMMBVXRBMWMMMWWB:               
                    . .   .tIIVVIYYYttIYVVIIVWR                ;#RMMMBXRXRRMMMWMMMMBR.              
                      .,=V##RtVXXIIttIYVYtItRMWV.              .WWMMWMMXXBMBBMMWMMMWX#:              
                    . ;IBW#WMMMVIIVYttIIYVYtIIMWBMW+..             XWBWWWWBXXBWMMMMWBMMXM#;.              
                   =IW##WMMMMM#RYIYItitIXItYiBWMBBMWB,.            ,WMMMWWWBXXBMMRRBMMMRBM#=              
                  iW#WMMMMMMMMMWWXIIttttRYiItYWMMBMMMMWX:           =#MWMMMRRBRRBRRXBMMMVMW#,  .            
                  I#MMMMMMMMMMMMWWRVItItRViIttMMMMMMMMMBMMI   .        =WBMWWMRRRMMBXVVVXRRXWM#,..             
                 +#MMMMMMMMMMMMMMMBVXXRRVIYtiMWMMMMMMMMMMBWB:   .      iWBBMMMRRRBBVIItitVRMWM#,              
                 =#BBMBMMMMMMMMMMMW#YIYVVVYttMWMMMMMMMMMMMMBBWi. .       iWRBBRRXXXVIittiitIRWMB#,  .            
                .WMMWMMMMMMMMMMMWMMWB+itIIitM#WMMMMMMMMMMBMMMBWX.  .      :WVBBXVYVYi==iitittVWWW#, .             
                ;#MMMMMMMMMMMMMMBWWMWI=ii+t#WBMMMMMMMMMMMWBMBBBMB. . .      .WVVRXVIti==ii+iitiIMWWW:  .            
                +WMBMMMMMMMMMMMMMMMMWMi++X#WMMBMMMMMMMMMMBMMMMMBWR. .       WYiIYIi+=++i+iitttIBWWMi:              
                VMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWBW#MMMMMMBMMBMMMMMMMMMBMMMW=        MYtiit+=++=+iiiiitiR#MII+              
                .WMMMMMMMMMMMBBMMMMWMMMWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBMMMBMR  .     .IXI++ii=+=++i++ittiXMXtt=              
         .  .     ,WMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMW,       ,IMRXt=+++====+IItIiIV++I: .             
            ,;,;YVi:i#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMWY       ;XXXXXIiitIXXVVXVIiIY++I.              
           ,iVXRBBBXBRXBWMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMBMW,       ;YXYYYVtiIXRVYVYttttItt=              
        .   ;tRRBMBRXBXBMBWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB#I       ;IYYIiYi+itItYYYtiiIY++..              
         . .;MWMRRRMRBBBMBRXBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMB       :YitttY+ititIIii+ttIIi,               
          ,MRXXYXBXYXMMBXMMRBWMMMMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBW,      :Vii+IYiiiti+++iiitVY+,..              
         ,XMRXVMRMRYRXYYYVXMMMWMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMBW;     ,=tY+++IY+tIt++++itttYIiti;.             
         ,RMXVVRMMMBBMYXXMBYVMMBWMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMBM+    ,=IIiYYi++YI+ttIti++ittYYYttiti=.            
        .VMXRXXMWMMMMMXXXMMXVXRBWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMi  .;iIIititVtttIt=IIt+it+ttIYYYtittiii+,.           
        ,MBXRXXWWMBRXXYVXRXXXYVRMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMI .;tYIiiiit+YttYVYIYtItttitIYYtttiiiiiiiti:.          
        iMRBRVBMMBRRVYtIIYYRRVVBRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBMMMY ,tItiiiiiii+tYtIVYtItIYYttiIVYtItiiitiiiitti:.         
        XMMMXXRXXXVVIttiiiiIVXVXRMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMBMMBBMX=IttiiiiiiiiiiYItYYtIYIIttitVVttIttii+iii+titI+,        
        :MWMMRRXVVYtii+i++itiIVVRBMWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBWR+IiiiiiiiiiiiiiVIYItiiIt+itYYtiIIiiiiiiiiiiiiiIt=        
       .IMMMMMRXVYIiiii++i+ittIIVXMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMBMMR+iiiiiiiiiiiiiiYVIYIIIittiYYIitItiiiiiiiiiiiiiiti+,       
        VBMMMRXXIItii+===+iiiitIYYBWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWMBMMMMMMMBMWX+iiiiiiiiiiiiiiiXttYYYt+iYVtittIitiiiiiii+iiiiiiItt;.      
        tBRMXXBYtYIi++==+++itittIYYM#MMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWV+iiiiiiiiiiiiiitIXiit++tYXtiitItiiiiiiiiiiiiiiiiiitI;  .    
        iBMMXRRIttii+++++++i+itttRXXWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWY+iiiiiiiiiiiiiiiIVV+tttYXtttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI+.     
        iMMMRXVIttii+++++=+iiiitIRMXWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMBMMMMMMMMMMMMMMMtiiitiiiiiiiiii+iitBWIIVYtttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiII=.    
        +MMRXVVVIiiii++=+++iiiiitVWM#MMWWMMMMMMWMMMMMMMMMWMMMMMMMWMMMMMMMMMBMWiiiiiiiiiiiiiit+iit+B#XYIIIYttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiII=    
        .X#BXXRXItii++++++=+=+iitIWWWWMWWMMMMMWMMMMMMMMMMWMMMMMWWMMMMMMMMMMBMWiitiiiiiiiiiiitiiiit+t###WRYtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttiIt.    
        ;MMMRBXtIii++===+++tYIIIIMXB#WWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMWMMMMMMMMMMMMMWiiIiiiiiitiiiittiiiiti+YYiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiittI=    
        .IX#MBVtIiiitItt+itVVYItIBYBBWWWMMMMMWMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMBMMMWI+tiiitiiiiiiitiittititiiiiiiiiiii+iiiiiiiiiiiiiiiittiItII.   
        .+tMMMYtIIIIYXYt++YttXYXtXYBVWMWMMMWMMMMMMMMMWMMWWWWMWMMWMMMMMMMMBMB#Y+tiiitiiiiiiitiiiii+i++++iii+iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiittiiI:   
         +iYWWtIYIIXVittt+YttIIYtYIXIR#WWMWWWWMMMMMMWMWWWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMWV+IiiiiiiiiiiiiiiiitiiiIiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitIt   
         ;I;V#YIiIYItIItt+IItttiitVYIYWWMMMMMMMMMMWMMWMMMWMMMMWWMMMMMMMMMBMB#YitiiiiiiiiiiiiiiiiitiIitiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititittIt.   
         :t:+RYtiit+ittttiiYiitiitRIIIR#WMWMMMMMMMMWWWMWMMMWMMMMMMMMMMBBBMBW#YiItiiiitiiiiiiiitiiIti+iiii+itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiittIt=   
         .iiiIXIii++i+itit+ItiiiitXIttIMWMMMMMMWMMWWWWWW#MMWMMMMMMMMMMMBMWW#BItIiiitiiiiiitiiittittiiiiiiti+ii+tiiiiiiiiiiiitiiiiitttitti   
         ;i+IXIit+i+=itIt+IIi+iiYWBBBXM########WWWWWWWWRMMMMWMWMMMMMMMMMMWM+ItYiittiiiiiiiiiIttItiiIitiiitiiiiitiiiiiitiiiittitiittttIII.  
          =+iXYiii+++iIti=+IiitiYBVRBRBRRRRRRXXVYIIIIYIIWMBMMMMMMMMMMMMMMBIiiYIiittiitiiitiit;:;+;ttttttiitiitiiiiiiiiiitiititittttItIII,  
          ;+XYtit++++IItitYttttXXIYYYIIIYYIIttIItttttttB#MMMMMMMMMMMMMBWViIiYIitittiiiiitiiI;+;ii,i,==iI+=iiiiiiiiiiiiiiittitttiItItItI;  
          .MXVItiittiitttYYIYttBYtIYIIIIIIIItttttttttt+tMWMWMMMMMMMMMMMMBtYIIYtitttttiititiI:+:Y+,;.:t+;,iIiiiiiiiiiiiiiitttttiiItItItI=  
         . .YXXYIttttItti+tIVIiIBttitIIIIIItIttIttiiii++VWMMMMWMMMMMMMBB#MiYYtYtitItiiititiit:it+it+=+iIt=+titiiiiiiiiiiittttItiYtItIItIi  
          . ,XXYItitVItii++IV+iVBVXVYtiittIttttIti++i+i=Y#MMMBMMMMBBMMMWBtIYYYItiIItttititttt,:;+=++Itt=+:=ttiiiiiiiiiiiiittItttIIIIIttIi  
          ..VXIYIi+IYt++:tVtiIRVVVXRRRVYttIIIIIt+++++=+XWMMMMMMMMMMMBMWIitYYYYtiIIIIItiititI;+it,V;i+==I.+IiitiiiiiiiiiiitIttIIIIttIttIt  
           .VVXYYIi+iYYiitttiXBVVVVVVVRRRXVIttiiittIttI#BMMMMMMMMMMMMWX=YIIYIYttIIIIttttttttitittIiti,+t,ViiiiiiiiiiiiiitIYttIYIIiIItIIt  
         . .+VtRVYVIiiiiittiiIXXIVYVYVVVVVXRRRXYVXRXXXVYWWBBMMMMMMBBBM#Y+tYIYIYIIIItIItItttttiiitiiiItti+ittitiiiiiiittittYYttIIItiIIiIIt  
          ,tRYttBXYYIiiitiittIBVYVYVYVVXXXVVVXXRBXYYYYYtV#MWMBWMMMMMMBWXiiYIIYYIIIIIItIttttttti++ttt+titItiiI+tiiiitttttitYItIYIIitIItIIt  
         ,YRVVIItRRIIItiii+iIVRVYXVVYYYVIYVVVVYXRXVVVIII+B#MMMBMMMMMMMWBiiiYIYYYIIIIIIIItIittItIi+iiItItIitiitiiiiittIItitYIIIIIItIIItIIt  
         ;XRVIYIIttVRVtIti+ttIRXVYXVVVYVVYYVYYVYXRRVVVYYII=B#MBWMMMMMMMWRYitIYIIYYYIIItIItItIttItIi+itIitittiitttiiittttIitYYIIItitYIIiiIi  
        iXYXVtVItItiIXVYtitIYVVXVYXVVXVVXVVYVYYVXXRRYVYYIYtiX#WMMMMMMMM#XYtItIYYYYIIIIItIttItttItIYIIItitttiitttittittttIIYVYIIIIttYIIIVii  
       ..IVVVVRtIVIIIttIVXVXVXVtVXVYVVVVVVVXVVXYIVXXXRVVVVVYVI+YM#WMMMMMWWRIItIYYYIIIIIIIIIIIttIIiitttItttttittttttItttItItIIYIIttitYYYt+XV+  
      .,YVXYYVXYtVIIttttItttIVtIRVVVVVVVVVVXVVXYYXVXXRRVVVVVYYYi+XW#WMWWMWBIItttttIYYIIIIYIYYIIIIItiittttIttttItttttttIIItIIYYIIiitIYYItIBM+  
     . .,VXVVYVYVRItYIItitIIItYVtYRVYVVVVVVYVRVVXYVXYXXRMRRXXYVVYIt+IXRMWMMWMIYtItttIYYYYYYYIIIYItttIttttttttttttttitttttIttIYYVYYYIYVYItItti=  
    . ,VXVVYYVIVXVIttYYi+tYIYXttVXYYVVVVVVVVXXVVYVVVXVXRMRRXVVYYIIIItRWWMMMWIYIIIIItYYIYYIIIttttIIIIItttttttIIttttIttttIIIItIYVYYIYYYIiIYiXW,  
     .,VXVVYVVVVYIXXIttYYiiIIVt+VRYYVVVVVVVVYXXVVVXVVXVRXWWWMMBVYYYIIYMWMWWMWIYIttItIYVYYIIIIIIIYYYIIIItIIIttIIIttIIIItIIIIIIYYVYYIYIYYtti+XY.  
     .VXVVVIXXIXYYYVRYitIIttYIiIRVIVVVVVVVVXVVXVVVVVVVVRVB#WMWWWMRVVVBWMMWMMMIYIIIIIIYYIYYYIYYIIIIIIttttttIttttttttttttIttIIIYYYYYYYYYttIYtVt   
     IVVVVIVXXVYVYYYVXXYVIIIItVRVYVVVVXVVXVXVVXVVVVVXVVXVR#MWMMWWWWMWWMMWMMWWYIIYIIItYYIttYVYIIIItIIIIttttItIttIIIttttIIIttIYYYYIYYIIIttRBIX=   
   . +VXVYYVVXXYVVVVIVYVVVXXVXRXVVVVVVVVVVXVVXVXXYVYVVVXXXXMWMMWWMMMWMMMMMMW#RYIIIttIIIVVIitIYYIIIIItItIItitttIItttttItIYIIYYYIYYIYYYIIItiIII.   
  .  ;XVVVYYVVVXYVVVVVIYYYYVVVVVVIYVVYVVVVVVXVXVXXVVVVVVVVXXBWMWWMWMMWWMMWM#WVIVIYIIItIIYYYtiItYYYtiiititttttIttIIIIIIttIIIIYIttYYIIIIItYVitt+   
   .YXVYYYYVVVXYVVVVVVYVYVYYVYYVIYVVVVVXVVVXVVVXXVVVVVXVVXXXWMMMMMMMMMMWWWXIVIXIttttItYVYIItittIYYIItiiittttIIIIIIIttIIIIIIItItVVIIYIYYtYVYI    
   iRYVVVVYVVYXVVVYVVVVVVVVIIVVVYVVVVVVVXVVXVXVVXXXVVVXVVXXVMWMWMMMMWMWBVYYVBIYYiIIIIIIRYtIIiitttIYYIItittIIIIItttIIItIIItttIYtVIIIYYYYI=iR=    
   ;VVVYYVVYVVYXVVVVVVVYVVVVYtVVVIVVYVVVVXVVXVXVXVXXYXVVYXXXYR#MMMMWWWBRVXRVVBYtVIIYttItVYtIIIttttitIYIttIIIIIIIIIttIttYIitIIYIIYIIIIIitiV#I;    
  .YRYYYYVVVVVVVVVXVVVVYVVYVVIIVVIVVYVVVVVVVVVXXXVVXVXVVYXXXVXMWWWWMBXVRRVXVYRYtYVtttIIIYIIItIItiitiiIItIIIIIIIItIIItIIIItIYYYtIYIItIIIIiiIB.    
  ,BXVYVVVVVYVVVXVXVVVVYVVYVVVIIYYXVVVVVVVVVVVVXVVVVXVVVVXXYVVMWBBXRRRRXRXVVRXVtIVIItIIIYIIIttYIIIIIIIIIIYIIIItttIItIIIttIYItttIYIIIttIYIXVt    
  ,RXXXIYXYYVVVVXVVVVVVVVVVVVVXItIXVVVVVVVVVVVVRVVVVRVVVVXXYXXBBRBXRRRRXVVXXVXViItYYItItIYYItittttIYYYYYIYIIIIIIIIIIIIIIYIIIIIIIIIIIItitttV:    
  =BXXXVYYVVVVVYXVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVRXXVXRYXVVVVVXXXBXBMRVXVVRRXXXVXiYYIIYIIIYiYVIttIIiiiiiiiiittttIItIIIIIIIYYYYYIYVYIIIIIIYRIt.    
  +RXXXVYYVXVYXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXRXVRXVXYVVVXXVVMBRBBBRMRXRXRXVViIYYIIYiYViitYIItIIItiiiiititiiiIYItiIYIYVYIIYYXYIYIIYYYiRV, .   
  iRXXXXVIYVVVVXXVVVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVVVVVVVXRVXVXVVVVVVVVVMBRXRRXRRXXRRXXBtiYYYItiVVYIiItYIIIIIItttttttttitIIIIYYYYIIIIYYXYIIIIIYItt+     
  IRVVVXVVYYVXYVXVVVYVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVVVVVVVXBVXVXYXVVXVYXXRMRRBBBRRRRXXRXYIttIYItIYYYVIIItIIItIttIIIIIIIIItitYYYYIIttIYYYYYIIIIItVVR. .    
  IXXXVVXVVIYXVVXXVVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVVVVVXVXBVRVRXVVVVVXVXXMRRRRXXVXXRXXI.tYiIttIIIIIYYIIitIIYIIttttttIttIIYYYYIttIIYYIIYYIYIIYVIVM;      
  iRXXYVVVVVYIXVVXVVVVVVVVVVVVVYXXVVVVVVVVVVVVVXXBXRVIRVXVVVVYXXMBXRRRRRXXRRRt +YIttIIiYYIIVIIIIttIYYYItttttttIIIItitIIYYYItIYYIIIIIYRRI. , .   
  =RXXVVVVVVVIVXVXVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVXXVVXXBRVtiRVYIXVVYXVBMXRRRRRRRRRR= ,iXVYIiIXYYtYYIIIIiitYVYYIIIIIIYYYYYYVYYYYYttYIItIYIIVXB,  .    
  ;RXXVYVVVVXVIXVXVVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVXVVXVVVXBRVitRIitXVVYXXXMRRRRRRRBRRB, ,IYYtIIXYYItYYYIIYItitYYYYYYIIIIIIItttIItItIYIIIIIYVRXY  .    
  .RXVXVVVVVVXVVXVVXVVVVVVVVVVVVXXXVVVVVVVXVXXVXXRWIiRVi+IXVVXXXXBRRXRBBRRRRX  .tVYYIIYYtYIIIVIttIYIiitIYIIIIIIIttIIYtIYIIIYYItIIYRBM;       
   XVXVVVVVVVVRXXVVXVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVVXVXXXBBiIRiiIiIXVVVXXMRBXRRRRRRRI  =YYIIIVXtIIYYIYYiiIYYttitttttIIIIYYYtIIItYYIIItIItIVI.       
   IVXVVVVVVVVXXRXVVVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVXXXVXXBV+II=YtiVYXYVXXMBBBRRRRRRRi  ;YYIYIYBVItIYIYYYtiiIYIIItttiitiitIIiIiIYYIItYYIIIYY;       
   +XXVVVVVVVVVVRBVVVVVVVXVVVXXVVXXVVVXVVVXXXXVXVMItY=II+XXIVVXXXBMRBRRRRRBB=  ;XYYIIIXXVYIIYIIVVIititIYYYIIitIItittIIYItYXYtYY+it:        
   ,VVXVVVVVXXXXXBXVXVVVVVVVVVVVVXXXVXVVVVXVVVXXXBIYI+Y;XBYXYVVXVBMRRRRBRRBB;  ;BYVYItYXXRXXVVYIIYYttiiitIIYYYYItitIIYItYXRRYY, . .        
   IYXXVVVVVVXVXRXVVXVVVVXVVVXVVVXXVVVVVVXXXXXXRXtYtI+iRtIBVVVVXRWBBRRRRBBB, ..:MVYIIIVXVXXXXRXYIYYIIIttitttittIIIIIIIIVXXXMX;  .        
   =VVVXVVVVVVVXXRVVXVVVVVVVXXVVXXXVVXVXXXXXXVRRIIYtI=XYtXXXYVVXRMBBRRRBBBM.  ,BXIIIIYXXXXXXXXXVYIYIIIIttIIIttttIIIIYXRXXXXY.          
.   .VYVXVVVVVVVVVBXXVXVVVVVVVXXVXVXXVXVVVXXXVVRXtItitVRtBVYVVVVXXMBBBBBBRBW   VVYYIXVXVXXXXVXXXXYYYIIIItItIIIYYIYXXRRXXRRR+  .    .    
    YYVVVXVVVVXXVRRXXVVVXVVXVXVVVVXXVXXXVVXXXXXRYI+XVRRVVVVVVVVXVWBRBBBRBBR   iXYIYMVXXVXXXXXXXXXXXXVYYYIIYIIYVXXRXXXXRXXR=           
    iVVVYVVVVVVXXXRXXVVVVVVVXXVVVVXXVVVVVXXXVXXBXBXBRXXXVVVVVXXXXWMBBBBBBBR . . YXtYBVRXVVXVVVXXXXXXXXRRXXXVVVXXXXVVXXXRXXR:           
    ;XVVVVVVVVVVXXRRXRXVVXVVXVVXVVXXVVVXXXXXRRXXXXRVVVVVVVVVVXXRVMMBBBBBRBY. .  ,BVYBVRXXVXXXXXXRXXXRXRRRXXXXXXXXXXXXXXXXXR.           
    .RVVXVVVVVVVXVXBVVVVXVXVVVVXXVXXRXXXXXRRRXVVVYXYVVVVVVVVXXXRVMMBBBRBBM+  . . .,IVRRXXRXXRRXXXXXXRRRXRXXXXXXXXXXXXXXXXXRV           
    YXVXVVVVVVVXXRRY+ttIIYRXVXXXXRRXXXRXXXXXVVXVVVVVVVVVVXXXXXXXWMBBBBBBB, .  . .VRMRRRXRRXXXXXRRXRRRRXXXXXXXXXXXVXXXXXXi           
    +BXVXVVVVVVXXXRYiti+=IRVXXXVVRXVVVXXXVVXVYVVVYXVVVXVXXXXXXVVWMBBBBBBR . .   . :XRRXXRXXXXXRRRXXRRRRXXXXXXXXXXXXXXXRX+           
    ,RRVXXVVVVVVXXRXiiitiYVVVVVYXRVVVVXXXVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXRXR#MBRRBBBR . . .  . .IRRXXXXXXXXRRXRRRRRRRRRRXXXXXVXXXXRXXi           
     VRVVXVVYVVVVXXRIitttXVVVVYVXVVVVVVVXVVVVVYXYVVXVXXRXXXXXXXR#BBBRBBMR...... ... . ;RRRRXRRRRRRRRRRXXRRXXXXRXXXXXVXXXRXXi           
     =RBXYXXVVVVVVXXVttttXVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVXVXRXVVVVXXXXXRMBBMBBBBBM,.... .   YRRXRRXXXXRRRRRRXRRXRXXXRRXXXXXXXXXX+           
    ..XVBXVVVVXXXXXRRItttXVVVYVVXXVVXVVVVVVVXVXXXXXXRRXXVXRRBBMMMBBBBBBBB;,,..... .  tBRRRXXRRRRXXRRRXXXRRRRXXRXXXXVXVRRR;           
     IXRBXVVVVXXXXRRIttIXVVVVVVXVVVVVVVVXRRXXXXXRXXXRBBBBBBWMBBBMBBMBBBM;,....... . . iRRRXRRRRRRXRRRRXXXXRRXXXXXXRXRVRRXB.           
     ,XXRBXXVVXXXXXRBRVYVVVVVVVVVVVVVXRRRXXRRXRXXXXRRBBBBXMMMMBBBBBBBMBM;,,........  iRXRRXRRRRXXRRRXRXXXXXXXXXXXRRRRRRXY            
      IXRXRRXVVXVVVYXBBVXXXVVVVXVXXRRXXXXXXXXRRRXRBBBBRXRXBMMWMBMBBBMMBM;:,,,.... . . tRRXRRRRRRXRRRXXXRXXXXXXXXXXXRXMXBR+            
      ,RRRXXXXVVVVVVVVXRBRRXXRXRRRRRRBRRRRRRXRRRRBBRBXRXXBVMBMMMMMBBMBBB,:,,,,...... tRXRRRRRRRXXRRXXXXXXXRXRRRXRXXRRRBR:            
      IVRRXXXXVVXXXVVVVVVVXVXXBRBBBRRRBBRBRRRBRRXXXXXXRRRIRRMMMBMBMWBMY:;,,,,,...... +RXRRRXRRRRRRXRXXXXXXRXXRXXXRXRXRXV            
      .RXRXXXVVVVVVVVVVVVVXVXXXVXVXXXRRXXXRXRXXRRXRXRVBBYIBBBBMBMMMMRMRRY;:,,,,..... =RXXXXXXXXRRBXRRXXXXXXXXXXXXRXRXXR:            
     . +RRXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVVYXRXVVXBBRXXXXXRRXXRMXIYVMBBBRBBRRRXM#MV;,,,,,.....,XRXRRRRRRBRRRRRRRXXXXVXRXXRRRXXBi.            
      . ,VXXRRVVXXVVVVVVVVVVVXXXVXXBRVVVXBBXRRRRXXRXXXBRYYYYBMRRRRBBRRVRW#Wi::,,,,,.. .YXRRXRRRRRRRRRRRRRRXRXXXXRRRRBX+.             
       =RRXRXXXXVVXXXXVVVVXXXXXXRXVVRRRRXXRRXRRXXXRMXYYIYYXWRMMBBMBMXXMWWR;;,,,,.... IXRXRRRRRRRRRRRRXRRRRRRXRRRRRR+              
     . .. YXRXRRXXXXXXXVVXRXVVVRRXVXXRRRXXXXXXXXXXXMBYYVYVVVYMRMMBBMMBBRMWWW;;;:,,....,VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXXRXRRXXRI. . .            
        :XRXXXXXXXVYVXXXVYVRRRXRRBRRXXXRRXRRXXBMMVIYYYYIVXYBWBBBMMBBBBMWWW;;;:,,,,..:RRRXRRRRRBBRRRRRRRRXXXRXXRXRR;              
       . =VRXVXVVVVXXXXXRBBBRRRXXXXXXRXXXRXVBMBVYYVIYYYVYVVVMRBBRBMRRBMWWB=;;;,,,...,RRRRRRRRBBRRRRRRRRXXRRRRRRRRX.  .            
         +XRXRXRBBRXRBBBRRRXXRRRRXXXRXXXXXBMBYIXYIVVYYYVXVVMBMMBBMBRBM#WY==;;:,,...:RRRRBRRRRBBBRXRRRRXXXRRRRRRRi               
         ,+IYIIYRMMRRXXXXXRXXXXRXXXRXXBBWBVIYYIYXVIYYVYXXVBMBBBBMBBMWWR+==;;:,,,..=BRRRRBBBRRBMRRRRRXXRRRXXRRRX,               
            ,IRBWBRBRRRRRRRRXRBRBBMMMVIYVYIYVYYYVVVVVXVBBRBMBBMMBMWi+==;;;:,,,.iRBBBRRBRRBRRRRRRRRRRRRRRRBRR               
             tIRVMMMWMMMBMMMMBBMMMBRYIYVYYVXIYVVYVVVXXVBBRBBMWMMWMB++===;::,,,.iBBRBBBBBRBBBRRXRRRRRRRRRRXRt               
             ,YYYYVYXRRRBRBBRBBMXVYIVVXVVVVYVYYVVVVVXXVRBBBMMBBMWWMt+===;;:,,,,+RRBBBBBBRBBBBRRXRRRRRRRRRRR,               
             +XVVVVYYVVVVVVVYVYIIVYVXXVVVYVYYYVVVVVVXXBMMBBBRBWMM#V++==;;:,,,,=BBRBRRBBRBBRRBRXXRRRRRRRRRV                
             .IVVXVVVVYYYVVVYVVItYItYXXXVVXVVXVVVVVXXVIIYVBBMMWWBWB++==;;;,,,,;BBBBRRBRRBBRXRRRXRRRXRXRRRi                
              ;YVXVXVVVVVVXVXVY;;=;=iYXXXXXVVVVVVVXVXVIIIIVMMWMMMW#i====;::,,.,RBRBRRBBBBBRRRRRRXXRXRXXRR;                
            .  =YVVVVVVVXVVVRXY,;===+IXXXRXXXVVXVVXVVXIIIIVWMMMMBWWi+===;;::,,,XBRBBRRBBBBRBRRRRXXRRRRRRY,                
               =VVVVVVVVVXXXRI;===++iYXXVXVVXVVVXXVVVIIIIXMMMMWWMWi+==;;;::,,,YRRBBRRBBBBRRRRRRRRXXXRRX=                
               .;XVXVXXXXVXRRY;;==+i+tRXXRXXXXVVXVYVXYIIIXMWMMMMWB++==;;;:::,,iBRBBRRBBBMRRRRBRRRRXXXRR                 
               .iXXXXXXXXXRRX+==+++iYMRXXXXXXVVVYVVXVIIIXMBMWBWWY++==;;;;;,;,;RBRBBBBBBBRRRRBRRRRRXXRt.                
                ,VXRXVRRRRRRV+=++iiiYMBRXRRXXXXXVYVXVYIIYWMBMWWRi+===;;;;;:;:;YRBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRX, .               
               . .VVXRXRRRRRXVi=+++iiYMWBXXXVVVVVYYXRVVIttBMMWWXi=+====;;;;=:;;iRBRRBBBBRRRBRRRRRRRRRI .                
               . .tVXRRXRRBRXRY++iiiiYBWMRRRXVVVVYYXXXVIttIXBRY+++======;;;;;=;=RRBRBRBBRRRBRRBRRRRRBi..                
             .  ..;VRXRRRBRXRRXi+iititVMWMRRRXXRXXVVXVVttttiii+++=+========;====YBBBRBMBRRRBRRBRBRRBR;. . .               
              .....tRXXRRRXRRXRIiiittttIYIYXRXXXVVXVXVVtiitii+i+++============+=IRRBBBBBBBRRRBRRBBBR+,...  .              
               ...,IXXRXRRRBRBYiitttIttIIIVRXXRXXXVVVRVItiiii+++=+=========+=+iRBBMMMBRRRRRRRBRBRRV.... ..               
              .....,.:XRRRBRBRRRYititttIIIIIYXRRRVXVVYXBYViiii+++=+++=======+++VWMMBRBMBRBRBBBBBRBBB;,,......              
               ....,,tBMRBBRRBRViitttIIIIIIIVRRRRRVYVXXVVYiii+=++======+++++tM#MMMBBMMMRRRRRBRBRBBX:,,......              
             . ....,,,=VBBBBRBBBVitttIIIIIIIIYVBBRRRVRXRBVYii+i=+=++==++++++V#WBBRIBWMXMRRRBBBRBRBBI:,,,.... .              
              . ....,,:tXBBBBBBBRItttIIIIIIIIIYRBBRRBRRRBXV+i+++==+==++++++XWMMMVYBBVXVWXBRBBBBBBBR+::,,......              
              ......,,:tRRRRBBRBRYtIIIIIIIIIIIIVBBRXRRBBBX#t+i++=+==+++++iY#MMWWRYXRRRV#RRRRBBBBBBX;::,,,.... .             
              . ...,,,:iRXXBRMMBVItIIIIIIIIIIIIVRBBRRRRBRIXB+++=++==+++++tMWMMRMWVBMRBMMRBRRRBBBBBY;;;,,,..... .             
             ......,,,:iWRBRRBRXYttIIIIIIIIIIIIYVRBBRRBBVi+BY++++=++++++iIMMMMMWMW###RMRBRRRRRBBMRI;;;:,,.....              
              .....::;iWiYIVYiIXIIIIIIIIIIIIIIIIXRRRRMV=+=iM++++=++++++iYM#MMMMW##WXYRRBRRRRRRRBRi=;;:,,,.... .             
              .....,,,;tMtIXW###XItIIIIIIIIIIIIIIYVRRXi;IVB##Y++=++++++iitV######MVIIYRBBBRRBRBRBR+==;;,,,.....             
              ....,,,:Y########RtIIIIIIIIIIIIIIIIIIR=I######B+==++++++iitYtXM#MXIYIYYRBBMRBRBBBBY+==;::,,......             
             .. ...,,::t########BtIIIIIIIIIIIIIIIttIM#########i=+=+++++iiiIYIIIYYIIIIYBBRXRRRBBBV++==;;:,,,...              
              ...,,,:;i########MtIIIIIIIIIIIIIIIIItR#####W###Y+==+++++iiittIIIIIIIIIIBMBRBRBBMRt++==;;:,,......             
             . ....,,,:+########WtIIIIIIIIIIIIIItIItV#########B+==++++iiiittttIIIIIIIIXRBBBBMMRI++===;;:,,,...              
              . ...,,,:=#W#######tItIIIIIIIIIIIIttIttW#########==+++++iiittIttIIIIIIIYRBMBMBRXIii++==;;:,,,.....             
             . ....,,,,;M###W####tttIIIIIIIIIIIIIttiIR#########=====+++iiittIIIIIIIYIVMWBVXBMYii++===;;:,,,...              
              . ....,:,:R########IttttIIIIIIIIItttttiY#########+===++++iiiittIIIIIIIIVMWRItI#Vii+i===;;:,,,.....             
              .. ...,,,:Y########ittttItIIIItItttttii+W########+=;===++iiitttIIIIIIIIRM#RViIWVii+++==;::,,.... .            
               ....,,,,+W######WiitttttttttttttttiiiiV########======+++iiiittttIIIIIBMMRVItMXi+++==;;:,,,,.....             
             . ......,,,:X######Bi+iittttttttttiiiii++iW######M=;;====+++iitttttIIItVWM#tVXYXVii++==;;:,,,....              
               .....,,:+M####WY=iiiiiiiiitiiiiiii++++YW#W###I;;;;;==+++iiiiitttttIR#MMIYMRYXi++==;;:,,,,.....             
              . ......,,,,IM##WX+=iiiiiiiiiiiiiiii+++===VW##WV;:;;;;;===+++iiitttttIW#MBVYBBYXIt+==;;::,,....  .            
                ...,.,,,:=tI+==+++++iiiiiiiii+++++===;;+tI+:,,:,;;;;==+++iiiiiiitV#WRi=VWWWX++=+;;::,,,.....              
               ......,,;,:;;;;====++++++++++++++====;;;:::,,,,::,;;;;===+++iiiiitI#WMMRiX##I==;=;;:,,,....  .             
                ...,.,.,:::;;=;====++++++++++====;;;:;:,,,,,:,,:::;;;==+++++iiitVWMMWW#M#Mt===;;:,,,,......              
               . ......,,,,::;;;;================;;;::,,,,,,,,,,,:::;;;====+++++IB#MWMMMM#B+;=;;:,,,,.... .              
               . ......,,,,::;;;;;===========;;;;;::,,,,,,,,.,,,,,::;;;===+=+++IB#WWWWWM#Y;;;::,,,,...... .              
                . ......,,,,,:::;;;;;;;;;;;;;;;:::,,,,,,,,....,,,,,:::;;;======iB##MWWM#M+;;:::,,,..... .              
               .  .......,,,,,::::;;;;;;;;;::::,,,,,,..........,,,,,::;;;=;===+IW##WW##I;;:::,,,.... ..               
                 .. . .....,,,,,,::::::::::::,,,,,,,,............,,,,,::;;;;;;;=itB###BY;:;,,,,,......                
                  . ........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................,,,,,,,::;;;;;;+tYYYI;:,,,,.,...... ..               
                 . ..........,,,,,,,,,,,,,,,.,........... .........,,,,,:,::;::;=+i+:::,,,,.,.... .                 
                     ..........,,,,.,,,,............  . . .......,,,,,,,:,:,,,,,,,,,.,...... ..                 
                    . . .........................  . . . .. .......,,,,,,,,,,,,,,,,,,........                  
                    . . ...........................     ............,.,,,,,,.,..........  .                 
                   .    ............... . .    .  .   ...............,.......... . . .                  
..............................................................................................converted by http://jpg2asc.hierklikken.com/............

Original Image :

width : 150; height : 195
Image fetched and ASCII generated in 2.6897 seconds
click here to convert your own JPG image to ASCII